–  هزینه ی ارسال بار به وزن آن بستگی دارد.

–  برای تمام مشتریان در نظر گرفته شده است و بستگی به انتخاب شما دارد.

–  ارسال بار در این نوع از ارسال به صورت فرودگاه به فرودگاه می باشد.

–  بارهای هوایی به صورت روزانه رأس ساعت 16 ارسال می شود.

  • بدیهی ست جهت ارسال بار در ساعت اعلام شده مشتری موظف به تأیید نهایی و تسویه ی کامل فاکتورحداکثر نیم ساعت قبل از ساعت اعلامی می باشد.
  • در صورت تغییر آدرس حتماً مراتب را به اطلاع کارشناسان تیم فروش رسانده تا دچار مشکل نشوید.